ŞARTLAR VE KOŞULLAR

Bu Sözleşme, https://bitcoineer.ai/tr/ Web Sitesine (bundan böyle "Web Sitesi" olarak anılacaktır) erişen veya kullanan herhangi bir kişi veya kuruluş için yasal olarak bağlayıcı olacaktır ve bu nedenle burada yer alan tüm Şartlar ve Koşulların yanı sıra Kullanıcının Web Sitesine eriştiği belirli yargı yetkisi için geçerli olan tüm düzenlemeler ve yasalar ile bağlı olacaktır. Kullanıcıların bu Hüküm ve Koşulları dikkatle okumaları tavsiye edilir.
 1. ANLAŞMANIN KABULÜ
  1. Kullanıcı, Web Sitesine erişerek burada yer alan Hüküm ve Koşullara tabi olmayı kabul eder ve buna bağlı olarak Hüküm ve Koşulları okuduğunu ve tam olarak anladığını kabul eder.
  2. Bu Şartlar ve Koşullar, Web Sitesinde yer alan Çerez Politikası ve Gizlilik Politikası ile birlikte okunacak ve Taraflar arasındaki Sözleşmenin tamamını teşkil edecektir.
  3. Kullanıcının burada yer alan Hüküm ve Koşulların herhangi birini veya tamamını kabul etmemesi veya tam olarak anlamaması durumunda, Kullanıcı derhal Web Sitesine erişmekten kaçınmalıdır.
  4. Bu Web Sitesinde yer alan materyaller, yürürlükteki telif hakkı ve ticari marka yasaları tarafından usulüne uygun olarak korunmaktadır.
 2. WEB SİTESİ ŞARTLAR VE KOŞULLARINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER
  1. Bu Şartlar ve Koşullar zaman zaman, bildirimde bulunmaksızın değiştirilebilir ve güncellenebilir ve derhal yürürlüğe girer.
  2. Değiştirilen Şartlar ve Koşullar derhal Web Sitesindeki önceki sürümlerin yerini alacaktır.
  3. Kullanıcının, Web Sitesindeki yasal belgelerde herhangi bir güncelleme olup olmadığını öğrenmek için Web Sitesini düzenli olarak ziyaret etmesi tavsiye edilir.
  4. Kullanıcının Web Sitesini kullanmaya devam etmesi, Web Sitesinde listelenen tüm Hüküm ve Koşulların açık bir şekilde zımnen kabul edildiği anlamına gelecektir.
  5. Kullanıcının değiştirilen Web Sitesi Hüküm ve Koşullarını kabul etmemesi halinde, Kullanıcı Web Sitesini kullanmaktan ve Web Sitesine erişmekten derhal kaçınmalıdır.
 3. KULLANICI LİSANSI
  1. Sadece kişisel, ticari olmayan geçici görüntüleme için Web Sitesindeki materyallerin (bilgi veya yazılım) bir kopyasını geçici olarak indirme izni verilir. Bu, mülkiyetin devri değil, bir lisansın verilmesidir ve bu lisans kapsamında Kullanıcı şunları yapamaz:
   1. Materyalleri değiştirin veya kopyalayın;
   2. Materyalleri herhangi bir ticari amaç için veya herhangi bir kamuya açık gösterim (ticari veya ticari olmayan) için kullanmak;
   3. Web sitesinde yer alan herhangi bir yazılımı kaynak koda dönüştürmeye veya tersine mühendislik yapmaya teşebbüs etmek;
   4. Materyallerden herhangi bir telif hakkı veya diğer tescilli notları kaldırın; veya
   5. Materyalleri başka bir kişiye aktarmak veya materyalleri başka bir sunucuda "yansıtmak".
  2. Kullanıcının madde 3.1'de listelenen kısıtlamalardan herhangi birini ihlal etmesi durumunda bu lisans otomatik olarak sona erer ve herhangi bir zamanda feshedilebilir.
  3. Bu materyallerin görüntülenmesi sona erdiğinde veya bu lisans sona erdiğinde, Kullanıcı, elektronik veya basılı formatta olsun, elinde bulunan indirilmiş materyalleri derhal imha etmelidir.
 4. KULLANICI HESABI KAYDI
  1. Web Sitesine eriştikten sonra, Kullanıcı bir Kullanıcı Hesabı oluşturma seçeneğine sahip olacaktır.
  2. Kullanıcı, bir hesap açması için haksız yere ikna edilmediğini veya zorlanmadığını ve bunu kendi özgür iradesiyle yaptığını kabul eder.
  3. Kullanıcı, Kullanıcı Hesabı kayıt sürecini takip etmeyi seçebilir ve kayıt sürecini tamamlamak ve ihtiyaç duyduğu hizmetlere erişmek için üçüncü taraf web sitelerine yönlendirileceğini kabul eder.
  4. Müşteri, kaydı tamamlamak için gerekli olan her türlü bilginin gerçek, doğru veamp; yürürlükteki herhangi bir yasayı ihlal etmediğini garanti eder.
  5. Web Sitesinin sahibi/sahipleri, üçüncü taraf web sitelerindeki içerik veya Kullanıcı bu Web Sitesinden ayrıldıktan sonra gerçekleştirilen eylemler veya toplanan veriler için hiçbir sorumluluk kabul etmez
  6. .
  7. Kullanıcı, Web Sitesine dijital varlıklar da dahil olmak üzere varlıkların alım satımının söz konusu yargı alanının yasaları tarafından yasaklandığı herhangi bir yargı alanından erişmediğinden veya bu yargı alanında ikamet etmediğinden emin olmaktan tek başına sorumludur.
 5. FEES
  1. Bu Web Sitesinin sahibi/sahipleri, Kullanıcı tarafından Kullanıcı Hesabını herhangi bir üçüncü taraf tedarikçiye kaydettirmek için yapılan ödemelerden veya üçüncü taraf sitelerde yapmaları istenen diğer ödemelerden sorumlu olmayacaktır.
  2. Kullanıcının, bu Web Sitesinden yönlendirilebileceği üçüncü taraf sitelerdeki Hüküm ve Koşulları ve diğer bağlayıcı belgeleri okuması tavsiye edilir.
  3. Bu Web Sitesinin sahibi/sahipleri, Kullanıcı bu Web Sitesinden ayrıldıktan sonra Kullanıcılar veya üçüncü taraf tedarikçiler tarafından gerçekleştirilen eylemler için hiçbir sorumluluk kabul etmez.
 6. TAKSİLER
  1. Kripto para birimleri gibi dijital varlıkların sınıflandırılması ve geçerli vergi statüsü birçok yargı alanında belirsizdir
  2. .
  3. Kullanıcı, bu varlık kategorilerinin alım satımının, Kullanıcının tek başına sorumlu olacağı ve uyulmasını sağlayacağı vergi yükümlülükleri ve/veya sonuçları olabileceğini kabul eder, anlar ve kabul eder.
  4. Kullanıcı, dijital varlıkların satın alınması ve ticareti ile bağlantılı olarak kendi vergi danışmanlığına başvurmalıdır.
  5. Web Sitesinin sahibi/sahipleri, Kullanıcıların vergi yükümlülükleri ve/veya sonuçlarıyla ilgili olarak hiçbir yükümlülük veya sorumluluk taşımayacaktır.
 7. RİSKLER
  1. Kullanıcı, tüm dijital varlıkların merkezi olmadığının ve bu nedenle bu tür teknolojilerin değerinin istikrarına ilişkin hiçbir garanti verilmediğinin farkındadır.
  2. Kullanıcı, Web Sitesinin sahibinin/sahiplerinin dijital varlıkların kullandığı temel merkezi olmayan teknolojiler üzerinde herhangi bir kontrole sahip olmadığının ve bu nedenle Kullanıcıların yaşadığı herhangi bir kar veya zarardan hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacağının farkındadır.
  3. Kullanıcının üçüncü taraf web sitelerine yönlendirildiği durumlar olabilir, bu gibi durumlarda Web Sitesinin sahibi/sahipleri bu üçüncü taraf sitelerdeki içerik, iddia veya materyallerden veya bu üçüncü taraf site ve şirketlerin sahibi/sahipleri tarafından gerçekleştirilen eylemlerden hiçbir şekilde sorumlu değildir. Ayrıca, bu Web Sitesinin sahibi/sahipleri, bu üçüncü taraf siteler tarafından izlenen güvenlik ve veri koruma modellerinden hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
  4. Hackerlar ve/veya diğer kötü niyetli kuruluşlar, gruplar veya bireyler Web Sitesine çeşitli şekillerde müdahale etmeye çalışabilir ve Kullanıcı bu riski tamamen anladığını taahhüt eder.
  5. Kullanıcı, ticaretin kayda değer faydalar sağlayabileceğinin farkındadır, ancak aynı zamanda kısmi/tam fon kaybı riski de içerebilir ve tüm Kullanıcılar tarafından dikkate alınmalıdır.
  6. Kullanıcı, herhangi bir dijital para biriminin alım satımının yüksek düzeyde risk taşıyabileceği ve herkes için uygun olmayabileceği konusunda uyarılır. Bu nedenle Kullanıcı, dijital para birimlerinin alım satımına katılmadan önce, kişisel girişim hedeflerini, deneyim düzeyini ve risk iştahını dikkatlice değerlendirmelidir. Kullanıcı, fonlarının bir kısmını veya tamamını kaybetme olasılığının bulunduğunun farkında olmalıdır.
  7. Bu Web Sitesinde yer alan bilgiler, herhangi bir dijital varlık, sözleşme veya menkul kıymet satın almak veya satmak için finansal tavsiye veya talep teşkil etmez.
  8. Web sitesinin sahibi/sahipleri, bu tür bilgilerin kullanımından veya bu bilgilere güvenilmesinden doğrudan veya dolaylı olarak kaynaklanabilecek herhangi bir kar kaybı dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere herhangi bir kayıp veya hasar için herhangi bir sorumluluk kabul etmeyecektir
  9. .
 8. YASAL UYARILAR
  1. Web Sitesinde görüntülenen tüm içerik ve materyaller "olduğu gibi" ve "mevcut olduğu şekilde" sağlanmaktadır.
  2. Yayınlanan bilgilerin hata veya yanlışlık içermediğine dair hiçbir garanti yoktur.
  3. Bu Web Sitesinde ve bu Web Sitesi aracılığıyla ifade edilen görüş ve fikirler, bu Web Sitesinin sahibinin/sahiplerinin görüş ve fikirlerini temsil etmeyebilir
  4. .
  5. Web Sitesinin sahibi/sahipleri, Web Sitesinde görüntülenen herhangi bir içerik veya materyalde açıkça belirtilen ünlülerin onaylarını aldıklarını veya kabul ettiklerini doğrulamak için herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
  6. Web Sitesindeki hiçbir bilgi, herhangi bir nitelikte profesyonel tavsiye niteliğinde değildir ve bu nedenle riski Kullanıcıya ait olmak üzere kullanılır.
  7. Kullanıcı, Web Sitesinde bulunan referansların makul olarak karşılaştırılabilir tüm kullanıcıları temsil edebileceği veya temsil etmeyebileceği ve geçmiş performansın gelecekteki sonuçların veya başarının göstergesi olmadığı konusunda bilgilendirilir. Web Sitesinde gösterilen referanslarda alıntılanan kişilere, özellikle belirtilmediği sürece, alıntılanmaları için ödeme yapılmamıştır. Bu web sitesinde kullanılan referanslar tüm kullanıcıları temsil etmemektedir; bazı hesaplar belirtilenden daha kötü performansa sahip olabilir.
  8. Kullanıcı, bireysel sonuçların değişkenlik gösterdiğinin ve kullanıcıların gösterilebilecek olanlarla karşılaştırılabilir karlar elde edeceği veya zararlara uğrayacağına dair hiçbir beyanda bulunulmadığının farkındadır.
  9. Web Sitesindeki materyallerin kullanımının doğruluğu, muhtemel sonuçları veya güvenilirliği hakkında veya bu Web Sitesine bağlı diğer sitelerdeki bu tür materyallerle ilgili olarak açık veya zımni hiçbir garanti veya beyanda bulunulmamaktadır.
  10. Zımni garantiler veya satılabilirlik koşulları, belirli bir amaca uygunluk veya fikri mülkiyetin ihlal edilmemesi veya diğer hak ihlalleri dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere diğer tüm garantiler için tam bir feragatname vardır.
  11. Web Sitesi bağlı kuruluş bağlantıları içerebilir, bu da Kullanıcının bağlantılı başka bir web sitesine tıklaması durumunda bir Bağlı Kuruluşun komisyon kazanabileceği anlamına gelir.
   1. Bu satış ortaklığı bağlantılarının Kullanıcıya hiçbir maliyeti olmayacaktır.
   2. Üçüncü taraf web sitesinde yer alan herhangi bir içeriğin içeriği için hiçbir sorumluluk kabul edilmeyecektir ve Kullanıcı her zaman riskin kendisine ait olduğunu onaylar.
 9. İÇERİĞİN VE MATERYALLERİN UYGUNLUĞU
  1. Kullanıcı, Web Sitesinin teknik, yazımsal veya fotoğrafik hatalar içerebileceğini kabul eder.
  2. Web Sitesindeki içerik ve materyallerin doğru, eksiksiz veya güncel olduğuna dair hiçbir garanti veya taahhüt verilmemektedir.
 10. WEB SİTESİNDEKİ ÜÇÜNCÜ TARAF LİNKLERİ
  1. Kullanıcı, bu Web Sitesinin üçüncü taraf web sitelerine bağlantılar içerebileceği gerçeğinin dikkatine sunulduğunu kabul eder.
  2. Kullanıcıya ayrıca, bu web sitelerinin içeriğinin bu Web Sitesinin sahibi/sahipleri tarafından gözden geçirilmiş olması gerekmediği ve bu nedenle bu Web Sitesinin sahibinin/sahiplerinin herhangi bir üçüncü taraf web sitesinin içeriğinden sorumlu olmayacağı bildirilir.
  3. Kullanıcı, üçüncü taraf sitelere erişirken ve bu siteleri kullanırken bağlı olacağı şartları tam olarak kabul ettiğinden emin olmak için üçüncü taraf sitelerdeki tüm yasal belgeleri okumaya teşvik edilir.
  4. Web Sitesinde herhangi bir bağlantının yer alması, bu Web Sitesinin sahibi/sahipleri tarafından onaylandığı anlamına gelmez.
  5. Tüm Kullanıcılar, herhangi bir üçüncü taraf web sitesinin kullanımının kendi sorumluluğunda olduğu konusunda uyarılır.
 11. FİKRİ MÜLKİYET
  1. Web sitesinin sahibi/sahipleri, patent, telif hakkı veya bunlara dayalı herhangi bir ticari marka, telif hakkı veya patentin korunması mümkün olsun veya olmasın, tüm fikri mülkiyete ilişkin tüm hakları, unvanı ve menfaati elinde tutar.
  2. Web Sitesinde yer alan fikri mülkiyet, Web Sitesinin sahibinin/sahiplerinin önceden açık yazılı izni olmaksızın herhangi bir nedenle kullanılamaz.
  3. Bu Sözleşme, Kullanıcıya, Web Sitesine erişim ve Web Sitesini kullanma konusunda sınırlı, daimi, münhasır olmayan, devredilebilir, geri alınabilir bir lisans hakkının ötesinde herhangi bir fikri mülkiyet hakkı veya menfaati vermez.
 12. SORUMLULUĞUN SINIRLANDIRILMASI
  1. Kullanıcı, yürürlükteki yasaların izin verdiği en geniş ölçüde, Web Sitesinin sahibini/sahiplerini herhangi bir yargı alanında herhangi bir zarara yol açabilecek herhangi bir dava nedenine karşı zararsız tutar ve Web Sitesinin sahibi/sahipleri Kullanıcıya karşı herhangi bir zarardan sorumlu olmayacaktır.
  2. Kullanıcı, her ne sebeple olursa olsun, Web Sitesinin sahip(ler)inden herhangi bir geri ödeme, tazminat veya geri ödeme talep etmemeyi kabul eder.
  3. Kullanıcı, yürürlükteki yasaların izin verdiği en geniş ölçüde, Web Sitesinin sahibini/sahiplerini, Kullanıcı ile herhangi bir üçüncü tarafın eylemleri veya ihmalleri arasındaki anlaşmazlıklardan kaynaklanan veya bunlarla ilgili olarak bilinen veya bilinmeyen (ihmal iddiaları dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) her türlü sorumluluk, yükümlülük, iddia, talep ve/veya zarardan (fiili ve sonuç olarak ortaya çıkan) ibra eder.
 13. TEMİNAT
  1. Yürürlükteki yasaların izin verdiği en geniş ölçüde, Kullanıcı, Web Sitesinin sahibini/sahiplerini, Kullanıcı ve/veya onun adına herhangi biri tarafından maruz kalınan tüm eylemlere, işlemlere, iddialara, zararlara, taleplere ve eylemlere (avukat ücretleri ve masrafları dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) karşı tazmin edecek, savunacak ve zararsız tutacaktır:
   1. Anlaşma kapsamındaki tüm sorumluluklar veya yükümlülükler;
   2. Web Sitesinin veya Sözleşmenin herhangi bir şekilde ihlali veya ihlal edilmesi;
   3. Herhangi bir beyan veya garantide yanlışlık;
   4. Kullanıcı tarafından başka herhangi bir kişi veya kuruluşun haklarının ihlal edilmesi; ve/veya
   5. İhmalkar, yasa dışı veya kasıtlı suistimal teşkil eden herhangi bir eylem veya ihmal.
 14. YİYECEK POLİTİKASI
  1. Web Sitesi, Kullanıcı deneyimini geliştirmeye yardımcı olmak için çerezleri kullanır.
  2. Kullanıcıdan, çerezlerin kullanımıyla ilgili daha fazla bilgi için Web Sitesindeki "Çerez Politikası "na başvurması istenir.
  3. Web Sitesi, kullanabileceği üçüncü taraf hizmetleri hakkında temel bilgiler sağlayabilir, Web Sitesinin politikası kapsamında olmasa da, hizmetlerinin bir parçası olarak çerezleri nasıl kullanabilir?
  4. Kullanıcının Web Sitesinden gelen çerezleri kabul etmemesi durumunda, tarayıcısına bu belirli Web Sitesinden gelen çerezleri reddetmesi talimatını vermeli ve daha sonra siteden istenen içerik ve hizmetlere erişemeyebileceğini anlamalıdır.
 15. GİZLİLİK POLİTİKASI
  1. Web Sitesi Kullanıcılarının gizliliği bu Web Sitesinin sahipleri için çok önemlidir.
  2. Kullanıcıdan daha fazla bilgi için bu Web Sitesindeki "Gizlilik Politikası "na başvurması istenir.
 16. GENEL VERİ KORUMA YÖNETMELİĞİ UYUMLULUĞU
  1. Web sitesinin sahibi/sahipleri veri korumayı çok ciddiye alır ve bu nedenle geçerli Genel Veri Koruma Yönetmeliği çerçevesindeki hükümlere tam olarak uymayı taahhüt eder.
 17. SEVİLEBİLİRLİK
  1. Bu Sözleşmenin herhangi bir hükmünün veya bir kısmının herhangi bir nedenle tamamen veya kısmen geçersiz veya uygulanamaz olduğuna karar verilmesi durumunda, bu Sözleşmenin geri kalan hükümleri bundan etkilenmeyecek ve yasaların izin verdiği şekilde tam olarak yürürlükte kalmaya devam edecektir.
 18. GENEL
  1. İşbu Sözleşme, geçerlilik, yorum ve yürürlük de dahil olmak üzere her bakımdan Hong Kong kanunlarına tabi olacak, kanunlar ihtilafı ilke veya kurallarına, bu ilke veya kurallar kanunen zorunlu olarak uygulanabilir olmadığı ve başka bir yargı alanının kanunlarının uygulanmasına izin vereceği veya gerektireceği ölçüde, etki göstermeyecektir.
  2. İşbu Sözleşmedeki hiçbir husus ve Taraflarca gerçekleştirilen hiçbir eylem, Taraflar arasında bir ortaklık, birlik, ortak girişim veya başka bir işbirliği kuruluşu oluşturmaz veya oluşturmuş sayılmaz.
  3. Sözleşme'deki hiçbir husus ve Taraflarca Sözleşme uyarınca gerçekleştirilen hiçbir eylem, Taraflardan birini herhangi bir amaçla diğer Tarafın temsilcisi yapmaz veya yapmış sayılmaz.
  4. Kullanıcı, ikamet ettiği veya Web Sitesine eriştiği yargı alanının geçerli düzenlemeleri ve yasaları açısından Web Sitesine ve bu Web Sitesinden herhangi bir üçüncü taraf bağlantısına erişme yetkisine sahip olduğundan emin olmaktan tamamen sorumludur. Web Sitesinin sahibi/sahipleri, bir Kullanıcının Web Sitesine yasaklanmış bir yargı alanından erişmesi durumunda herhangi bir eylem veya zarardan sorumlu olmayacaktır.
  5. Bu Web Sitesinin sahibi/sahipleri Sözleşmeyi herhangi bir üçüncü taraf bağlı kuruluşa devredebilir, bu durumda Sözleşme ve Tarafların buradaki hak ve yükümlülükleri ilgili halefler, devredilenler, mirasçılar, vasiler, yöneticiler ve yasal temsilciler için bağlayıcı olacak ve bunların yararına olacaktır.
  6. Sözleşme, Web Sitesindeki diğer tüm yasal belgeler ve politikalar da dahil olmak üzere, Taraflar arasındaki anlaşmanın tamamını teşkil eder ve Web Sitesi ve/veya Sözleşme ile ilgili olarak yapılan kamuya açık veya diğer beyanlar veya sunumlar da dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, işbu Sözleşmenin konusuyla ilgili olarak Taraflar arasındaki yazılı veya sözlü tüm önceki veya eşzamanlı anlaşmaların ve mutabakatların yerine geçer.
  7. İşbu Anlaşmanın herhangi bir hükmünün yetkili bir mahkeme tarafından herhangi bir nedenle geçersiz, işlemez veya uygulanamaz olduğuna karar verilmesi halinde, söz konusu hüküm geçerli hale getirilecek ve mümkün olduğu ölçüde Tarafların asıl niyetini kabul edilebilir bir şekilde mümkün olduğunca yakın bir şekilde gerçekleştirecek şekilde değiştirilecektir, böylece burada öngörülen işlemler mümkün olan en geniş ölçüde başlangıçta öngörüldüğü gibi gerçekleştirilecektir.